Read / #1

Books, Favourites

IMG_0001

When I was thinking about making my blog a little more personal I couldn’t think of one topic that I’d be interested in or that I’d like to share. And then I laid down (okay, I jumped..) on my bed, picked up a book and realised that even though it doesn’t seem like it, the books we like represent our taste, our interests and even our personality.

Když jsem přemýšlela o tom, jak udělat můj blog více osobní, nemohla jsem přijít na jedinou věc, která by mě zajímala nebo jakou bych chtěla sdílet. Ale potom jsem si lehla (tak jsem skočila, no..) na postel, popadla knížku a uvědomila si, že i když se to tak nezdá, knihy, které máme rádi reprezentují náš vkus, naše zájmy a dokonce naši osobnost.